Szkolenia z Agile. Jakie powinny mieć cechy?

Dobre szkolenie prezentujące metody i założenie metodyk zwinnych nie może być teoretycznym wykładem. Najlepiej, aby było to pełne agile’owych technik wydarzenie korzystające z form symulacji oraz grywalizacji, ćwiczące nawyki zwinnych zespołów.

Dobre szkolenie z agile powinno być zwinne samo w sobie – już od samego początku uczestnicy powinni pracować w metodykach zwinnych. Przykładowo, gdy przychodzą na warsztat stają się już naszymi Klientami. Spotkanie zaczynami zatem od przećwiczenia tzw. user story (historii klienta) – niech opiszą swoimi słowami, jakie są ich potrzeby? Do czego potrzebne jest im szkolenie?

Jednocześnie od razu przechodzimy do treningu wizualizacji. Na ścianie od początku warsztatów dostępna jest tablica kanban, na której prezentujemy postępy w realizacji warsztatu.

Wszystkie elementy warsztatu są realizowane w tzw. Cyklu Deminga (czyli według kroków Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw). Planujemy zatem wspólnie z uczestnikami, jakie aktywności będą realizowane w trakcie warsztatów, przeprowadzamy je, a następnie razem oceniamy efekty (wprowadzamy tzw. review). Podczas zorganizowanego spotkania tzw. retro następuje chwila refleksji, jak udoskonalić właśnie zrealizowane ćwiczenie w przyszłości.

Szkolenia Agile                                                                                                                              Cykl Deminga

 Szkolenie z agile: symulacje

Kolejnym elementem dobrym do szkolenia agile jest wykorzystanie symulacji. W naszych warsztatach wykorzystujemy grę o nazwie Fresh-Biz, która uczy współpracy w zespole, „gry do jednej bramki”, patrzenia na pracę w kategoriach wspólnego, a nie indywidualnego celu. W pierwszej fazie tej gry na naszych warsztatach dominuje element zaskoczenia i niepewności. Nie do końca jasny jest finalny oczekiwany efekt, więc każdy radzi sobie tak, jak umie. Od razu jednak obserwujemy, że osoby, które działają (intuicyjnie lub świadomie) zgodnie z cyklem Deminga, radzą sobie lepiej.

Omawiamy te indywidualne taktyki po każdej rundzie gry. Komentujemy postępy zawodników. Potem testujemy te najlepsze „zwinne” praktyki w kolejnych rundach. Wkrótce okazuje się, że działanie zgodnie z zasadą Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw, przy wykorzystaniu spotkań review retro, przynosi lepsze rezultaty niż dochodzenie do efektów metodą prób i błędów bez zastosowania technik agile.

Szkolenie z agile: wskaźnik PCIT

Kolejnym elementem, na który kładziemy w „zwinnych szkoleniach jest trening ze wskaźnikiem PCIT, wymyślonym przez naszą trenerkę Ewę Błaszczak (Patrz m.in. książka Agile.Zwinne zarządzanie: https://www.4results.pl/produkt/agile-zwinne-zarzadzanie-ewa-blaszczak/). Pytanie „Po Co im To?” powinno być pierwszy zadawanym sobie przez wszystkie zespoły współpracujące z Klientami (wewnętrznymi bądź zewnętrznymi). Poprzez odpowiednie ćwiczenia pokazujemy, że najczęstszą postawą na styku dostawca-klient jest myślenie przez pryzmat własnych oczekiwań, wyobrażeń i w obrębie własnej strefy komfortu, a nie: realnych potrzeb Klienta. Nie da się działać bez klienta. Tworzenie rozwiązań pełnych ozdobników, których odbiorca wcale nie chce i nie potrzebuje, jest bez sensu – to strata czasu i pieniędzy.

To tylko niektóre elementy, jakie wykorzystujemy w naszych warsztatach i szkoleniach agile. Aby dowiedzieć się więcej o prowadzonych przez nas szkoleniach napisz do autorki, Izabeli Kazimierskiej. 

Napisz do mnie

01a

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ