VR jako metoda zbudowania samoświadomości kompetencji menedżerskich w zespole menedżerów IT

Mobica Limited Sp. z o.o. jest brytyjską firmą IT funkcjonującą na rynku od ponad 17 lat. W Polsce posiada swoje oddziały między innymi w Łodzi, Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie czy Bydgoszczy. Mobica Limited to światowej sławy zespół architektów, kierowników projektów, inżynierów oprogramowania, oferujący doradztwo w oprogramowywaniu i cyklu życia produktu, od wstępnej definicji, koncepcji i projektu poprzez testowanie i wdrożenie.

Problem:

W firmie w wyniku awansów w wykształciła się grupa menedżerów. To wysokiej klasy specjaliści-programiści, którzy niedawno zaczęli zarządzać ludźmi na poziomie centrów kompetencji. Menedżerowie postawili sobie za cel podniesienie samoświadomości na poziomie kompetencji menedżerskich oraz zrozumienia, w jakich obszarach powinni się rozwijać.

Rozwiązanie

Firma 4Results zarekomendowała zastosowanie rozwiązania, które w bardzo wyrazisty sposób pokaże jak w lustrze, jakim stylem zarządzania i sposobem komunikacji cechują się menedżerowie. W zamierzeniu intensywne doświadczenie miało uruchomić proces refleksji, a następnie inicjatywę menedżerów do samorozwoju.
Zdecydowano się na immersyjną symulację VR o nazwie Mission One, atrakcyjnej dla środowiska pracującego z nowymi technologiami.

Andrzej Domański, Partner w firmie 4Results „Mission One to nowa symulacja 4Results, która wykorzystuje do rozwoju umiejętności miękkich wirtualną rzeczywistość w oparciu o misje na okręcie podwodnym oraz śmigłowcu. Rola każdego członka załogi jest krytyczna dla powodzenia misji. To doświadczenie oparte o prawdziwe misje realizowane przez Davida Marqueta, a opisane w jego bestsellerze „Zmień Kurs!”.

Zespoły menedżerskie wzięły udział 2-dniowej sesji symulacji VR-owej, które odbyły się w siedzibie firmy. Podczas treningu menedżerowie uczyli się współpracy, komunikacji w sytuacji realizacji wspólnego, wymagającego zadania. Zespoły zanurzone w rzeczywistość nuklearnego okrętu podwodnego oraz działające na pokładzie helikoptera realizowały zadania ratowania rozbitków na wrogich wodach.

„Ta symulacja świetnie mi pokazała, jaka jest komunikacja w zespole i jak się zachowujemy w sytuacjach stresogennych. Dowiedziałem się też wiele o własnych reakcjach na takie doświadczenia. ”.

Michał Paszta, Competence Center Manager, Mobica

Rezultat

Zespół poznał lepiej własne schematy komunikacyjne i uświadomił sobie, jakie są elementy wymagające poprawy. Menedżerowie zrozumieli lepiej, jakie osobiste kompetencje powinny zostać rozwinięte. Program VR-owy zaowocował serią spotkań one-to-one między menedżerem HR a menedżerami IT, podczas których określono indywidualne plany rozwojowe. Co więcej samo 2-dniowe spotkanie, po długim czasie pracy online było dobrą sposobnością na integrację zespołu.

„Symulacja Mission One pozwoliła nam na płaszczyźnie indywidualnej podnieść poziom samoświadomości liderów, który był dla nas tak ważny również z perspektywy organizacyjnej. Poprzez partnerstwo z 4Results, kontynuujemy wdrażanie indywidualnych planów rozwojowych celem wykształcenia kompetencji liderskich opartych na wizjonerskim podejściu do zarzadzania zespołami i realizacją strategicznych priorytetów. Mission One była dla nas tylko pierwszym etapem procesu uczenia ale bardzo kluczowym, który otworzył drzwi do dalszych działań.”

Sebastian Kniaź, Head of People Development, Mobica

Zobacz wideo z projektu:

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ