Nowoczesne zarządzanie projektami – od waterfalla po agile

Warsztat

Nowoczesne zarządzanie projektami - od waterfalla po agile

 • 11-12 czerwca 2024
 • Warszawa

O czym jest warsztat?

Warsztat Nowoczesne zarządzanie projektami: od Waterfalla po Agile to intensywny program edukacyjny, który ma na celu wyposażenie uczestników w szeroki zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami w różnych środowiskach biznesowych.

 

 1. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić wiedzę dotyczącą różnic, zalet i ograniczeń metodologii zarządzania projektami, począwszy od klasycznego podejścia Waterfall, a skończywszy na elastycznym podejściu Agile. 
 2. Podczas warsztatów uczestnicy będą doskonalić umiejętności efektywnego stosowania narzędzi i technik zarządzania projektami, dopasowanych do konkretnych metodologii. Dzięki temu będą potrafili skutecznie planować, monitorować postępy oraz zarządzać zmianami w projektach.
 3. Poprzez interaktywne ćwiczenia i analizę studiów przypadków, uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Dzięki temu lepiej zrozumieją, kiedy i w jaki sposób zastosować odpowiednie metody w zależności od charakterystyki konkretnego projektu.
 4. Kolejnym istotnym celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności adaptacji i elastyczności w zarządzaniu projektami. Uczestnicy będą uczyć się płynnego przełączania się między różnymi metodologiami lub ich łączenia, co pozwoli im osiągać optymalne wyniki w różnorodnych warunkach.
 5. Warsztaty będą również promować umiejętności współpracy i komunikacji w zespołach projektowych, co jest kluczowe zarówno w podejściu Waterfall, jak i Agile.
 6. Dodatkowo, uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznym przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami do automatyzacji i optymalizacji planowania zasobów. Scenariusz analizy historii projektów oraz bieżących postępów z wykorzystaniem AI pozwoli na efektywne optymalizowanie przydziału zasobów i harmonogramu pracy.

Dla kogo jest warsztat?

 • Menedżerów projektów
 • Członków zespołów projektowych
 • Wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami

Kluczowe elementy charakteryzujące warsztaty

 • Cel warsztatów: przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat dwóch głównych metodologii zarządzania projektami – tradycyjnego modelu Waterfall i elastycznego podejścia Agile.
 • Program warsztatów: obejmuje kombinację wykładów, dyskusji grupowych, praktycznych ćwiczeń oraz studiów przypadku. Program jest zaprojektowany tak, aby uczestnicy mogli nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę, ale także zastosować ją w praktycznych scenariuszach z życia wziętych.
 • Treści edukacyjne: skupiają się na kluczowych aspektach obu metodologii, takich jak planowanie projektu, zarządzanie zasobami, monitorowanie postępów, adaptacja do zmieniających się warunków, a także techniki komunikacji i współpracy w zespole.
 • Interaktywność: warsztaty są zaprojektowane w sposób interaktywny, aby maksymalnie angażować uczestników. Ćwiczenia praktyczne, symulacje i dyskusje grupowe zachęcają do wymiany doświadczeń i idei, co zwiększa wartość edukacyjną.
 • Korzyści dla uczestników: obejmują zdobycie nowych umiejętności, lepsze rozumienie zarządzania projektami, możliwość adaptacji do różnych metod zarządzania, a także rozwój osobisty poprzez naukę nowych technik pracy zespołowej i liderowania projektami.

Agenda wydarzenia

01
dzień
 • 09:00 – 09:30 Poznajmy się! – rozmowy przy kawie
 • 09:30 – 09:40 Omówienie planu warsztatów
 • 09:40 – 09:50 Zarządzanie projektami – starter
 • 09:50 – 10:05 Zadanie nr 1 – Czym charakteryzuje się zarządzanie projektami w mojej firmie – praca indywidualna
 • 10:05 – 10:35 Zadanie nr 1 – Krótka prezentacja
 • 10:35 – 11:00 Kluczowe artefakty waterfallowego zarządzania projektami
 • 11:00 – 11:15 Monitorowanie projektu
 • 11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 11:40 Zadanie nr 2 – Obliczanie wskaźników wykorzystania zasobów i terminowości realizacji zadań w projekcie
 • 11:40 – 11:50 AI w zarządzaniu projektami
 • 11:50 – 12:30 Ćwiczenie zespołowe – Zamek dla milionera
 • 12:30 – 13:15 LUNCH
 • 13:15 – 13:30 Wprowadzenie do Agile
 • 13:30 – 13:45 Agile Manifesto
 • 13:45 – 14:00 Wprowadzenie do scrum
 • 14:00 – 14:30 Scrum w HR
 • 14:30 – 15:00 Przerwa kawowa
 • 15:00 – 15:30 Podstawowe pojęcia w scrum
 • 15:30 – 16:00 Wycena pracochłonności zadań
 • 16:00 – 16:30 Podsumowanie 1 dnia
02
dzień
 • 09:00 – 09:30 Rozmowy przy kawie
 • 09:30 – 10:00 Ćwiczenie Ball Point Game
 • 10:00 – 10:15 Cykl Deminga w Agile
 • 10:15 – 10:50 Porównanie metodyk
 • 10:50 – 11:15 Organizacja i proces scrumowy
 • 11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:00 Wizualizacja w scrumie
 • 12:00 – 12:30 Role w scrumie
 • 12:30 – 13:15 LUNCH
 • 13:15 – 13:30 Ćwiczenie cz. 1 – Rozsypanka wyrazowa
 • 13:30 – 14:00 Rytuały w scrumie
 • 14:00 – 14:15 Artefakty
 • 14:15 – 14:30 Ćwiczenie cz. 2 – Rozsypanka wyrazowa
 • 14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
 • 14:45 – 15:00 Wykres spalania – obliczenia prędkości zespołu
 • 15:00 – 15:20 Ćwiczenie – historyjka użytkownika
 • 15:20 – 16:00 Ćwiczenie – Agile poker
 • 16:00 – 16:30 Podsumowanie warsztatów

Dlaczego warto?

Rozwój umiejętności zarządzania projektami
Lepsza adaptacja do zmian w projektach
Poprawa współpracy w zespołach
Zwiększenie efektywności projektów
Konkurencyjność na rynku pracy
Stosowanie wiedzy w praktyce

Prowadzący

Monika Sieniawska

Jest doświadczonym menedżerem, konsultantem i trenerem. Ma ponad 20-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach menedżerskich (dyrektor departamentu) i specjalistycznych (w tym jako process/project/quality manager) w korporacjach finansowych i w konsultingu (w różnych branżach), zawsze łącząc cross-funkcjonalnie różne obszary. Specjalizuje się w doradztwie procesowym, organizacyjnym i zarządczym: zarządzanie jakością i doświadczeniem Klienta (CEM), optymalizacja procesów biznesowych (Lean Management, Six Sigma, Operational Excellence), zarządzanie procesowe, przeglądy strategiczne, zarządzanie zmianą, budowa kultury optymalizacji. Łączy praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami (metody kaskadowe i zwinne), procesami i jakością z wiedzą psychologiczną. Jest Black Beltem, certyfikowanym Design Thinkerem, praktykiem i popularyzatorem metod zarządzania doświadczeniem Klienta (CX), zarządzania jakością Lean Six Sigma, TQM, ISO. Jest założycielem Komitetu Jakości Usług Finansowych działającego od 2008 r. przy Związku Banków Polskich.

Informacje organizacyjne

 • Warsztat odbędzie się w dniach 11-12 czerwca (wtorek i środa)Digital Knowledge Village, ul. Puławska 457 Warszawa
 • Po pierwszym dniu warsztatu organizujemy wyjście integracyjne, na które serdecznie zapraszamy (oznacz obecność w formularzu rejestracyjnym)
 • Po warsztacie wszystkie materiały zostaną udostępnione uczestnikom na platformie Learn Up
 • Szczegóły organizacyjne zostaną wysłane ok. 2 tygodnie przed planowanym terminem warsztatu

2500 zł*

 • w cenie zapewniony jest udział w dwóch dniach warsztatu, materiały merytoryczne, posiłki (przerwy kawowe oraz 2 x lunch, również w wersji wege)
 • w cenie nie jest zapewniony ewentualny nocleg i dojazd

* cena netto

Poprzednie edycje

Poproszę o bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą

  UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ