Bez kategorii

Za nami II edycja certyfikacji na Specjalistę QRM Alpha (R)

Pod koniec grudnia 2016 r. w Łodzi, w firmie Alrec In Store zakończyliśmy II edycję programu certyfikacji na Specjalistę QRM Alpha.

Poziom Alpha to pierwszy z trzech etapów europejskiej certyfikacji QRM Master Program®. Poza Polską, warsztaty odbywają się w sześciu innych krajach: Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Niemczech oraz Rosji. Program certyfikacji jest autoryzowany  przez twórcę QRM – profesora Rajana Suri

Program certyfikacji na Specjalistę QRM Alpha® składa się z trzech dwudniowych sesji. W każdej edycji uczestniczy od 8 do 12 osób, przy czym staramy się, aby w jednej grupie uczestniczyły osoby z przynajmniej czterech różnych organizacji, które są zainteresowane lub już rozpoczęły wdrażanie metody Quick Response Manufacturing.

W trakcie tych sześciu dni uczestnicy doświadczyli licznych symulacji, pracy grupowej oraz przeszli przez studia przypadku z prawdziwych wdrożeń w Polsce, Europie oraz na świecie. Wśród uczestników tej edycji, byli przedstawiciele firm, które z powodzeniem wdrażają QRM od kilku lat oraz takie, które są dopiero na początku swojej QRM’owej przygody.


I Sesja Pierwsza (19-20.10.2016) Rola i potęga czasu, zmiana struktury organizacyjnej

Celem pierwszego dnia spotkania było wprowadzenie do QRM oraz udział w symulacji QRM Strategic Game, gdzie uczestnicy mogli poczuć się jak w tradycyjnej fabryce (od produkcji powtarzalnej po produkcję małoseryjną). Kolejnym elementem było wyjaśnienie paradoksu efektywności oraz samodzielne wykonanie map MCT (Manufacturing Critical-path Time).

Drugiego dnia szczegółowo omówiliśmy zagadnienie FTMS (Focus Target Market Segment) oraz jak zaprojektować nową strukturę organizacyjną, sprzyjającą skracaniu czasów realizacji oraz angażującą pracowników. Przeprowadziliśmy symulację Bucket Brigade, a na koniec omówiliśmy przykłady zmiany struktur organizacyjnych w innych firmach.


II Sesja Druga (8-9.11.2016) Dynamika systemów oraz spójna strategia dla całego przedsiębiorstwa 

Trzeci dzień poświęcony był na wyjaśnienie zasad dynamiki systemów, czyli jak zarządzać mocami wytwórczymi w środowisku o bardzo dużej zmienności wewnętrznej oraz otoczenia. Ponownie, w celu wyjaśnienia zjawiska przeprowadziliśmy symulacje. Wynik symulacji wzbudził w uczestnikach duże emocje ponieważ pokazał, jak inne, specyficzne dla metody QRM zaplanowanie mocy wytwórczych może przynieść spektakularne efekty.

Czwartego dnia pokazaliśmy QRM z szerszej perspektywy – jako strategię funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.


III Sesja Trzecia (31.11.2016, 1.12.2016) Aspekty miękkie oraz dobre praktyki jak skutecznie wdrażać QRM 

Piątego dnia certyfikacji skupiliśmy się na jednym z najważniejszych obszarów – zaangażowaniu pracowników w skuteczne wdrożenie QRM. Podczas warsztatów omówiliśmy zasady przeprowadzania ludzi przez zmianę, budowania kluczowych nawyków QRM oraz korzyści wynikające z transparentnej wizualizacji w miejscu pracy.

Wieczorem, w ramach integracji, zaprosiliśmy uczestników na grywalizację w kręgle. Pierwotnie koniec integracji zaplanowaliśmy na godzinę 21:30, jednak siłą zespołu oraz pozytywną atmosferą zakończyliśmy spotkanie o północy.

Dzięki uprzejmości firmy Alrec In Store, ostatni, szósty dzień spędziliśmy na zwiedzaniu fabryki. Naszymi przewodnikami w Alrec była Agnieszka (liderka Q-Cell UK) oraz Kamil (członek zespołu Q-Cell Samsonie). Uczestnicy mieli okazję samodzielnie przejść przez proces, zobaczyć jak działają zespoły QRM oraz uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

Oprócz zdobytej wiedzy, warsztaty były doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ