Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie innowacjami, to największe wyzwanie dla dzisiejszych przedsiębiorców. Innowacyjność z cechy wyróżniającej staje się wartością wymaganą, jeśli firma chce przetrwać i zyskać wysoką pozycję na rynku. Skuteczne zarządzanie przez osoby posiadające ku temu kompetencje, przynosi firmie wiele korzyści. Wdrażanie innowacji jest dziś fundamentalnym krokiem do rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększania jej wartości. Jednocześnie właściwie dobrane i wdrożone innowacje pozwalają obniżyć koszty, które ponosi przedsiębiorstwo w perspektywie długofalowej.

Innowacje mogą dotyczyć zarówno produktów, procesów, organizacji i modelu biznesowe, czy też marketingu. W zmieniającej się dynamicznie przestrzeni rynkowej wdrażanie innowacji na różnych polach jest niezbędne. Innowacyjność przede wszystkim pozwala przedsiębiorstwu nadążać za zmianami w otoczeniu, a nawet je wyprzedzać i kreować. Jednocześnie jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku firmy na zewnątrz i jej tożsamości organizacyjnej. Innowacje są kołem zamachowym rozwoju przedsiębiorstw w skali mikro i gospodarki w skali makro.

Źródłami innowacji mogą być zarówno wewnętrzna działalność badawczo rozwojowa, stymulowanie kreatywności i promowanie innowacyjność wśród pracowników, czy prowadzenie badań marketingowych, ale także pozyskiwanie innowacji z zewnątrz. Innowacje można zaczerpnąć z badań naukowych i technicznych prowadzonych na uczelniach, bądź pozyskać know-how, czy licencję od innych przedsiębiorstw. W każdym z tych przypadków konieczne jest właściwe przeprowadzenie procesu wdrażania zmiany w organizacji.

Proces zarządzania innowacjami wymaga działania na wielu płaszczyznach jednocześnie. Wymaga także zindywidualizowania działań, mając na uwadze daną sytuację przedsiębiorstwa oraz jego cele. Obejmuje między innymi zmianę strategii przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji, kontrolowanie i organizowanie działalności innowacyjnej. Ważne jest poszukiwanie takich rodzajów innowacji, które sprawią, iż proces innowacji stanie się skuteczniejszy w zderzeniu z trudnościami, które stawia rynek, klient, a także konkurencja.

Innowacje z punktu widzenia przedsiębiorcy, są niezbędnym narzędziem zapewniającym nie tylko rozwój technologiczny i niezależność firmy, ale również dużą konkurencyjność. Należy zatem poszukiwać zmiany i odpowiednio na nią reagować, wykorzystując ją jako czynnik ekonomicznej innowacji.


UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ