Hilton i Nestlé: 2 organizacje, które zainwestowały w VR

 

Autor: Andrzej Domański, Partner 4Results People

 

Dziś o VR, który pomoże rozwijać Twoich Ludzi.

Niektórzy twierdzą, że szkolenie VR może pomóc zmienić pracowników w liderów. Czy to prawda?

Przewaga, jaką Twoja firma ma nad innymi, to nie usługi ani produkt… to przede wszystkim Twoi Ludzie.

Kultura wewnętrzna, która kładzie nacisk na szkolenia przywódcze, sprzyja komunikacji i rozwojowi osobistemu, jest kluczem do Twojego sukcesu.

Organizacje we wszystkich sektorach coraz częściej stwierdzają, że stosowanie narzędzi wirtualnej rzeczywistości do szkoleń pomaga pracownikom wzmocnić „miękkie kompetencje”.

Jak wiesz, nauka VR pomaga pracownikom trenować wydajniej i efektywniej niż metody stacjonarne czy e-learningowe.

A w dzisiejszych czasach, w których przeważa praca zdalna, jej wciągający charakter może pomóc zrównoważyć niezwykłe wyzwania pracowników związane ze współpracą, gdy nie mogą oni spotkać się twarzą w twarz z klientami, współpracownikami, partnerami lub klientami.

Wykrywanie problemów na wczesnym etapie

Duże firmy wprowadziły VR do szkoleń pracowników, aby mogli oni lepiej poznać swoje produkty i usługi, i aby mogli lepiej je sobie wizualizować.

Harvard Business Review, podaje przykład Nestlé Purina PetCare raz sieci hoteli Hilton.

Pracownikom sprzedaży firmy Nestlé Purina PetCare VR otworzył oczy, zabierając pracowników na 360-stopniową wycieczkę „wewnątrz” fabryki karmy dla zwierząt domowych. Zorganizowanie takiego wydarzenia w świecie realnym mogło być bardzo kosztowne. Sprzedawcy lepiej poznali swój produkt dzięki doświadczeniu o wiele bezpieczniejszemu, opłacalnemu i skoncentrowanemu niż wycieczka na żywo.

Pamiętajmy, że tego typu działania, jak wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które w znaczący sposób wspierają pracownika w realizacji jego zadań, w widoczny sposób zachęcają samego pracownika do aplikacji i starań o stanowisko w takiej firmie.

Narzędzie do budowania empatii

Kolejny ważny przykład pokazujący silny wpływ VR widzimy w branży hotelarskiej, dla której ważną kwestią jest umiejętność patrzenia na świat oczami klienta.

„Jeśli członkowie zespołu zrozumieją, co czują goście, będą lepiej przygotowani do zarządzania oczekiwaniami gości.” – mówi Blaire Bhojwani, starszy dyrektor Hilton ds. innowacji.
Takie doznania może przynieść jedynie szkolenie w wirtualnej rzeczywistości, które to sieć hoteli Hilton wdrożyła do programu rozwojowego swoich pracowników.

VR jako opłacalna inwestycja

Na koniec kilka liczb. 

Wdrożenie VR może przynieść Twojej organizacji krótko- i długoterminowe korzyści ekonomiczne.

W przypadku Hilton VR okazała się zarówno wydajna, skracając czterogodzinną sesję lekcyjną do 20 minut, jak i skuteczna, prowadząc 87% uczestników do zmiany swoich zachowań.

W Purina PetCare wprowadzenie 10 pracowników miesięcznie na szkolenia VR pozwoliło zaoszczędzić 100 000 USD rocznie na podróżach i utraconej produktywności.

VR w każdym z omawianych przypadków dał zaskakująco wysoki zwrot z inwestycji. 

Andrzej Domański: Partner w 4Results. Od kilkunastu lat związany jest z branżą szkoleniowo-doradczą, jako dyrektor sprzedaży, dyrektor operacyjny, kierownik projektów, konsultant, trener. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru badań i doradztwa HR (audytu HR, AC/DC, ocena kompetencji, badania opinii pracowników, oceny okresowe) oraz kilkadziesiąt projektów dotyczących rozwoju pracowników (programy talentowe, akademie przywództwa, programy rozwoju sił sprzedaży, wsparcie facylitacyjne,wdrożenia e-learningu etc.). Jest wykładowcą Politechniki Łódzkiej, społecznie angażuje się w restrukturyzację Domów Dziecka i reformę pieczy zastępczej. Specjalizuje się w tematyce zastosowania VR w szkoleniach. 

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ